plaatje2
aan
Dit script vormt een aanvulling op googlemaps om afstanden en projecties te bepalen tussen/vanaf gegeven geografische locaties. De eerste berekening is een onnauwkeurige gebaseerd op een spherische benadering van de aarde en de andere is een meer preciese berekening gebaseerd op een ellipsoïde als model van de aarde. De aarde is overigens een inperfecte ellipsoïde met bulten en indeukingen. Voor de meer preciese berekening wordt de methode van Vincenty gebruikt.

Na berekening worden de punten A en B in een googlemaps kaartje weergegeven, gecentreerd op punt B, de decimale coördinaten gescheiden door een komma kunnen daarnaast apart via copy/paste in een googlemaps zoekopdracht gebruikt worden. Met de labsfunctie van googlemaps kunnen de decimale coördinaten van een punt op de kaart waar het muis-pijltje staat, weergegeven worden.
Bereken de ware peiling en afstand tussen 2 punten A en B op het aardoppervlak.
coördinaten in decimale graden, gebruik een punt voorafgaand aan decimalen

A  breedte  >-90° <90°
lengte tussen -180° en 180°
B  breedte  >-90° <90°
lengte tussen -180° en 180°

Bereken de positie van punt B op het aardoppervlak via projectie vanaf punt A met gegeven constante peiling en afstand.
coördinaten in decimale graden, gebruik een punt voorafgaand aan decimalen

A  breedte  >-90° <90°
lengte tussen -180° en 180°
  peiling in graden t.o.v. het ware noorden tussen 0° en 360°
afstand in km <120000

laatst geladen: 20:17:49 maandag 28 september 2020